پالیسی


نیازمندی های نیکسا

هر ISP ارائه دهنده خدمات مخابرات یا ارائه دهنده محتوا یا نهاد دیگری دارای مجوز ثبت یا تأیید و مجاز توسط دولت افغانستان می تواند داوطلبانه به عنوان همکار NIXA درآید.

نهادی که توسط NIXA Board تأیید و مجاز شده است تا به عضویت NIXA درآید و با سایر اعضای NIXA ترافیک نظیر داشته باشد باید شماره AS خاص خود را داشته باشد و از BGP4 + برای peering استفاده کند.

برای اتصال به NIXA باید با ارسال فرم های پر شده و به طور صحیح امضا شده و یک کاپی از توافق نامه اتصال با مهر در هر صفحه از موافقت نامه به عضو مورد تایید NIXA تبدیل شوید در حالی که تأیید توسط هیئت مدیریت NIXA اعطا می شود.

 

در حال حاضر عضو عادی هستید و می خواهید در NIXA Node دیگر بپیوندید


شما فقط باید فورم اتصال  NIXA را به طور مناسب پر نموده و امضا کنید.

 

انواع اتصال پشتیبانی شده


NIXA گزینه های اترنت ذیل را با توجه به پورت های قابل دسترس در Nods ارائه می دهد

 • Fast Ethernet 10/100/1000Mbit/s و (BaseT) و 1Gbit/s Optical در کابل NIXA
 • ارتباطات 2Gbit/s، 5Gbit/s و 10Gbit/s نیز می توانند ارائه شوند.


اصول کلی

 

 1. NIXA حامل خنثی است.
 2. NIXA آدرس های IP، شماره های AS و غیره را اختصاص نمی دهد یا ارائه نمی دهد. Peering ISP هماهنگی های خود را با APNIC یا هر یک از ارائه دهندگان بالادستی یا از ثبت نام برای نام ها و شماره های اینترنتی افغانستان انجام می دهد.
 3. اعضا برای برخورد با حوادث و قطعی های فوری نیاز به ایجاد یک نقطه تماس 24x7 دارند.
 4. اتصال به NIXA از طریق اتصالات اختصاصی (مایکروویو، فایبر، VSAT و غیره) با ظرفیت کافی که براساس آن هزینه های NIXA محاسبه می شود فعال خواهد شد.
 5.  پرداختهای انجام شده برای لینک اجاره شده مستقیماً بین عضو و ارائه دهنده لینک خواهد بود و NIXA جزA اطمینان از سازگاری فنی طرف آن نخواهد بود.
 6. اعضا باید Backhaul خود را (روترها ، مبدل ها و کیبل ها) به شبکه های خود ارائه دهند.
 7. اعضا باید روتر خود را در NIXA Pop مستقر کنند. در آینده NIXA ممکن است امکان اتصال اعضای مستقیم از طریق مدار اترنت بدون سوئیچ و غیرقابل تغییر از صفحه اصلی اعضای مستقر در مسیریاب NIXA POP را در نظر بگیرد.
 8. سرویس دهنده های اینترنتی مجاز با استفاده از امکانات NIXA به عنوان مسیر پیش فرض نیستند بعلاوه هیچ ISP برای انتقال ترافیک بین روترهای خود نباید از NIXA استفاده کند.
 9. اعضا در هر PIX NIXA باید تمام مسیرهای خود را اعلام کنند.
 10. اعضا اطمینان حاصل می کنند که استفاده آنها از امکانات NIXA به هیچ وجه برای سایر اعضا ضرر ندارد و تمام استفاده با استانداردهای قابل اجرا در اینترنت IETF مطابقت دارد.
 11. NIXA حق قطع موقت هر عضو را به دلایل امنیتی یا حفظ ثبات زیرساخت های NIXA برای خود محفوظ می دارد.
 12. NIXA این حق را برای خود محفوظ می دارد که دستورالعمل های گفته شده در بالا در چارچوب اصول همگام سازی باز و بی طرف با تصویب هیئت مدیریت را اصلاح کند.

 

 


پالیسی اصلی مسیریابی

 

اعضای NIXA POP باید تمام مسیرهای خود را اعلام کنند همه اعضای متصل به آن گره NIXA حق دریافت این مسیرها را با استفاده از یک جلسه BGP تنها با روتر NIXA دارند این امر باعث تبادل ترافیک در یک گره NIXA می شود.

در این صورت ممکن است یک عضو NIXA به یکی دیگر از اعضای NIXA مبادله ترافیک اینترنت انتقال داشته باشد همچنین ممکن است با استفاده از یک اتصال خصوصی جداگانه بین اعضا تحت توافق نامه طرفین قرارداد دوجانبه خود انجام شود.

اعضا باید فقط آن مسیرهایی را که به AS آنها تعلق دارد یعنی شبکه خودشان و مسیرهای مشتری خود را در NIXA اعلام كنند.

روتر NIXA فقط اطلاعات را رد و بدل می کند اما هیچ گونه ترافیک حمل و نقل را حمل نمی کند.

همه اعضای NIXA باید اطمینان حاصل کنند که به طور مناسب و پیشگیرانه ظرفیت را از زمان به زمان ارتقا می دهند تا درنهایت باعث کاهش ترافیکی که سایرین با آنها مبادله می کنند نشوند. اگر 90٪ از ترافیک OUT یا IN خود در یک ماه از 80٪ ظرفیت بندر خود عبور کند به مدت 3 ماه یک عضو باید ظرفیت بندر خود را ارتقا دهد یا بندر اضافی بگیرد.

خط مشی مسیریابی در اینجا به انواع اعضا ارائه دهندگان محتوا و سایر نهادها که به عنوان عضو پذیرفته شده و به NIXA متصل هستند برای هدف همسان سازی با سایر اعضا اعمال می شود برای این منظور آنها باید شماره های AS خود را داشته باشند.

محتوایی که توسط اعضای NIXA میزبانی و مبادله می شود باید مطابق با قوانین و مقررات افغانستان باشد و نباید مغایر با شرایط و ضوابط تعیین شده توسط دولت افغانستان باشد.