همکاران ما

ارائه دهندگان خدمات اینترنت (sISP) و سایر سازمان هایی که شبکه های خود را در یک نقطه تبادله اینترنت (IXP) متصل می کنند از پهنای باند محلی ارزان تر، دسترسی محلی سریعتر، بهبود انعطاف پذیری، هماهنگی دقیق و کاهش هزینه های حمل و نقل و زیرساخت بهره مند می شوند.

IXP ها به ISP ها اجازه می دهند ترافیک خود را رد و بدل کنند بنابراین یک ایمیل از مشتری (A ) ISP می تواند از طریق IXP که A و B شبکه های آنها را به یکدیگر متصل می کند به مشتری (B ) ISP برسد به همین ترتیب مشتری (B ) ISPمی تواند به وب سایتی که توسط مشتری (A ) ISP میزبانی شده دسترسی پیدا کند زیرا دیتا ها می توانند از طریق اتصالات برقرار شده در IXP به سرعت و با صرفه اقتصادی بین شبکه های دو ISP جریان داشته باشند.