همکاران ما

ارائه دهندگان خدمات اینترنت (ISP) و سایر سازمان هایی که شبکه های خود را در یک نقطه تبادله اینترنت (IXP) متصل می کنند از پهنای باند محلی ارزان تر ، دسترسی محلی سریعتر ، بهبود انعطاف پذیری ، هماهنگی دقیق و کاهش هزینه های حمل و نقل و زیرساخت بهره مند می شوند.

 

IXP ها به ISP ها اجازه می دهند ترافیک خود را رد و بدل کنند. بنابراین یک ایمیل از مشتری (A ) ISP می تواند از طریق IXP که A و B شبکه های آنها را به یکدیگر متصل می کند به مشتری (B ) ISP برسد. به همین ترتیب مشتری (B ) ISPمی تواند به وب سایتی که توسط مشتری (A ) ISP میزبانی شده دسترسی پیدا کند زیرا دیتا ها می توانند از طریق اتصالات برقرار شده در IXP به سرعت و با صرفه اقتصادی بین شبکه های دو ISP جریان داشته باشند.