تأخیر کمتر و تجربه کاربری بهتر

superadmin

یکی از مزایای اصلی داشتن IXP این است که می تواند به تأخیر کمتری برای کاربران نهایی منجر شود دلیل این امر این است که برای محتوایی که به صورت محلی میزبانی می شود نیازی به بازدید از طریق یک اپراتور فعلی نیست.

خدمات موجود
نمایش همه