امنیت

superadmin

با داشتن یک نقطه تبادل اینترنت میزان قابل توجهی از ترافیک به صورت محلی باقی می ماند و مجبور به عبور از شبکه های بین المللی نیست. این امر به کاهش تخلفات امنیتی کمک می کند و همچنین به رفع هرگونه نگرانی درباره حریم خصوصی مربوط به ترافیک محلی در افغانستان کمک می کند.

خدمات موجود
نمایش همه